Personvern og vårt engasjement

Norwegen Galerie er forpliktet til å beskytte personvernet til sine personlige og online gjester, kunder, medlemmer, givere og venner. Vi forstår at det er svært viktig å opprettholde privatlivet til enkeltpersoner som er involvert i nettstedet, og at informere våre besøkende om hvilke typer informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker det, er avgjørende for vårt oppdrag.

Personlig informasjon
Personlig informasjon er all informasjon som kan brukes til å skille mellom, identifisere eller kontakte en bestemt person. Denne informasjonen kan inneholde et persons navn, kontaktinformasjon, meninger og familieforhold. Personlig informasjon kan hentes fra online-transaksjoner som kjøp, donasjoner, registreringer og medlemskapslofter.

Eventuelle personlige opplysninger som tilbys til nettstedet, opprettholdes og er kun tilgjengelig for en bestemt gruppe medarbeidere. MAM har hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger på plass i vår institusjon for å beskytte mot tap, misbruk eller endring av informasjon som vi har samlet inn fra deg.

Du kan bruke nettstedet uten å registrere eller sende inn personlig identifiserbar informasjon.