Må vite: Louise Nippierd

7

Louise Nippierd er en velkjent moderne britisk-norsk kunstner som konsentrerer seg hovedsakelig på metallverk, smykker og kroppskulptur. Født i Hampshire flyttet Nippierd til Norge som barn. Hun følte seg marginalisert som den eneste engelsktalende, og brukte disse følelsene av ubehag til å skildre et bredt spekter av sosio-politiske spørsmål, blant annet rasisme, dyremiljø, spiseforstyrrelser og homoseksualitet.